Tasty Tasty

๐“๐š๐ฌ๐ญ๐ฒ ๐“๐š๐ฌ๐ญ๐ฒ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ ๐…๐ข๐ง๐ž ๐๐จ๐ก๐š & ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Œ๐ข๐ฑ ๐๐จ๐ก๐š.

Now morning will be better than ever. ๐“๐š๐ฌ๐ญ๐ฒ ๐“๐š๐ฌ๐ญ๐ฒ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซ ๐…๐ข๐ง๐ž ๐๐จ๐ก๐š & ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ ๐Œ๐ข๐ฑ ๐๐จ๐ก๐š..! -๐Ž๐Š ๐…๐Ž๐Ž๐ƒ๐’ ๐“–๐“ธ๐“ธ๐“ญ ๐“•๐“ธ๐“ธ๐“ญ!๐“–๐“ธ๐“ธ๐“ญ ๐“—๐“ฎ๐“ช๐“ต๐“ฝ๐“ฑ! ๐ˆ๐Ÿ ๐š๐ง๐ฒ๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐ฉ๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐ง :-๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ”๐Ÿ—๐Ÿ— ๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•, ๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ—๐Ÿ— ๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•, ๐Ÿ•๐Ÿ”๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ’ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ’๐Ÿ—. . . ๐Ž๐Š ๐…๐Ž๐Ž๐ƒ๐’ 5/3, Mundla Nayta, Industrial Area, Nemawar Road, INDORE(M.P.)