Tasty Tasty

๐Ž๐Š ๐…๐Ž๐Ž๐ƒ๐’ ๐“–๐“ธ๐“ธ๐“ญ ๐“•๐“ธ๐“ธ๐“ญ!๐“–๐“ธ๐“ธ๐“ญ ๐“—๐“ฎ๐“ช๐“ต๐“ฝ๐“ฑ!

๐“–๐“ธ๐“ธ๐“ญ ๐“•๐“ธ๐“ธ๐“ญ!๐“–๐“ธ๐“ธ๐“ญ ๐“—๐“ฎ๐“ช๐“ต๐“ฝ๐“ฑ!
5/3, Mundla Nayta, Industrial Area, Nemawar Road, INDORE(M.P.)
๐ˆ๐Ÿ ๐š๐ง๐ฒ๐จ๐ง๐ž ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐ฉ๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฌ :-๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ”๐Ÿ—๐Ÿ— ๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•, ๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ—๐Ÿ— ๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ—๐Ÿ•, ๐Ÿ•๐Ÿ”๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ’ ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ•๐Ÿ’๐Ÿ—